Joogakursseja lapsille ja nuorille Lappeenrannan keskustassa

Ryhmä- ja yksilövalmennukset

Liikunta- ja urheiluseurojen valmennukset

– myös paljon liikuntaa harrastava lapsi tai nuori hyötyy joogaharjoitteista

–  joogan avulla opitaan kehon huoltoa sekä mielen hallintaa, joka auttaa mm. kilpailemiseen liittyvien suorituspaineiden kanssa elämistä.

Mikä on Perhejooga-konsepti?

Perhejooga on Suomen ensimmäinen joogakoulu.

Se tarjoaa kansainväliselle Yoga Alliancelle rekisteröityä koulutusta lasten, nuorten ja perheiden joogan sekä Mindfulnessin ohjaamiseen.

Joogatunnit 6-9 vuotiaille

Pienempien joogatunneilla on selkeä ja rakenne, joka toistuu jokaisella tunnilla. Näin lapsi oppii rutiinien kautta ennakoimaan tulevaa ja sitä kautta tuntemaan olonsa joogatunneilla turvalliseksi ja luottavaiseksi. Tunneilla on kännykkäparkki – ollaan hetki ilman ulkopuolista hälyä ja ärsykkeitä, ollaan ”minän” kanssa ja saadaan vinkkejä mitä voi tehdä ihan itsekseen.

Lasten joogatunneilla ruokitaan lapsen mielikuvitusta

Lasten joogatuntien aktiviteetit perustuvat joko valmiisiin tarinoihin tai tunnin aikana yhdessä kehiteltyihin tarinoihin. Tarinat johdattavat tunnilla liikkeestä toiseen. Tarinallisuus mahdollistaa myös lasten osallisuuden ja lapset voivat käyttää omaa mielikuvitustaan tunnin aikana.

Lasten joogatunneilla on myös vauhtia

Lasten joogatunnit ovat vauhdikkaampia kuin aikuisten tunnit – hengitystä havainnoidaan yhdessä systemaattisesti ja siihen kiinnitetään huomiota mutta ei samalla intensiteetillä kuin aikuisten tunneilla.

Lasten joogassa luodaan rutiinia kehon rentoutumiselle ja itsensä hyväksymiselle sekä harjoitellaan kiitollisuutta ympärillä olevista asioista.  Lapset opettelevat tunneilla myös keskittymään omaan itseen: heitä ohjataan nauttimaan hyvästä hetkestä omassa luotetussa ryhmässä. Ja opitaan arvostamaan omaa itseään sellaisenaan.

Lasten joogaryhmässä hyvä yhteishenki

Tavoitteena on luoda jokaisesta joogaryhmästä kiinteä ja mukava porukka, jossa on hyvä yhteishenki ja luottavainen tunnelma. Lasten joogassa toisiin ryhmäläisiin tutustuminen käy vaivattomasti ja luonnollisesti.

Minkälaisia ovat 10-15- vuotiaiden joogatunnit?

Nuorten tuntien sisältö lähentelee jo aikuisten tunteja. Riippuen osallistujien tarpeista saduttaminen ja yhteinen tarinoiden kehittely voi jäädä vähemmälle. Tunneilla on selkeä rakenne, joka toistuu. Tunneilla keskitytään enemmin oman kehon kaavaan, kehon hallintaan ja arvostamiseen sen muuttuessa kasvun myötä.

Nuorten tunneilla opettelemme yhdessä systemaattisesti havainnoimaan hengitystä yhdessä ja sitä opetellaan hyödyntämään joogaliikkeissä rentoutumisen välineenä. Tunneilla tutustumaan kehon eri puoliin ja opitaan ymmärtämään, että päivästä riippuen keho voi toimia eritavoin. Nuori oppii, ettei keho ole kone ja sille pitää tehdä tietoisesti hyvää ja antaa palautua rasituksesta. Nuori omaksuu kehon huollollisen elämäntavan joka toivottavasti kestää läpi elämän.

Nuorten tunneilla keskitytään myös mielen huoltoon: lempeyteen ja armollisuuteen omaa itseä ja kehoa kohtaan. Tunneilla on kännykkäparkki – ollaan hetki ilman ulkopuolista hälyä ja ärsykkeitä, ollaan ”minän” kanssa ja saadaan vinkkejä mitä voi tehdä ihan itsekseen.

Nuoret voivat osallistua halutessaan myös itse tunnin teemojen kehittelyyn. Osallistuminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Yhteinen asioiden ja kokemusten jakaminen voi eheyttää nuoren mieltä ja luoda joogahetkistä ”hyvän olon keitaan” keskelle viikkoa.

Haluatko lisätietoja lasten ja nuorten joogasta?

Lappeenrannan Joogakoulu on myös Facebookissa